Oferta Biura Projektowego AriCom skierowana jest do każdego odbiorcy, który stoi przed wyborem idealnego projektu budynku lub zabudowy. Znajdziecie tu Państwo spersonalizowane projekty budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, projekty budynków użyteczności publicznej, obiektów usługowo-handlowych, hal magazynowych i produkcyjnych

Wykonujemy pełen zakres usług projektowych, włącznie z uzyskaniem wszystkich dokumentów urzędowych potrzebnych do wykonania budowy, również tych dotyczących podłączenia do sieci i dróg oraz wszelkich innych złożonych dokumentów, których uzyskanie jest najbardziej czasochłonne i wyczerpujące.

Każdy nasz projekt jest przygotowany na najwyższym poziomie, z dopracowaniem wszelkich szczegółów i zachowaniem wszelkich zasad architektonicznych.

Oferta dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni

Opracowujemy projekty indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb, włącznie z pełną dokumentacją niezbędną na każdym etapie planowania oraz w trakcie trwania budowy. Złożymy również wnioski o wszelkie pozwolenia i dokumenty urzędowe oraz inne opracowania i dokumentacje w zależności od potrzeb.

Przede wszystkim wykonamy projekty koncepcyjne:

 • budynków mieszkalnych
 • domów jednorodzinnych
 • domów wielorodzinnych
 • budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej
 • budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej
 • domków rekreacyjnych i wakacyjnych
 • rezydencji
 • garaży i zabudowań gospodarskich

Oferta dla firm i deweloperów

Firmy i deweloperzy

Naszym celem jest sukces Waszej inwestycji. Szczegółowy zakres i forma współpracy uzgadniana jest każdorazowo z Inwestorem, według jego indywidualnych życzeń i wymogów oraz specyfikacji realizowanych projektów.

Podejmiemy się prac obejmujących:

 • projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • projekty zabudowy osiedlowej
 • projekty obiektów usługowo-handlowych
 • projekty budynków użyteczności publicznej
 • projekty obiektów magazynowych i produkcyjnych
 • projekty obiektów inżynierskiech (fundamenty specjalne, estakady, wieże, maszty itp)

Oferta dla biur architektonicznych i wykonawców

Biura projektowe i wykonawcy

Wspomagamy wszelkie inwestycje od etapu koncepcji do zakończenia budowy. Przygotujemy wszelkie dokumentacje wykonawcze, projekty konstrukcyjne do projektów budowlanych oraz inne opracowania w zależności od potrzeby konkretnej inwestycji.

W szczególności:

 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje zieleni
 • projekty specjalistyczne konstrukcyjne, w tym: konstrukcje wież i masztów, konstrukcje wsporcze pod obiekty przemysłowe, maszyny, urządzenia, ciągi technologiczne, suwnice, rurociągi, taśmociągi, silosy itp.
 • ekspertyzy konstrukcji
 • projekty branżowe wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę
 • dokumentacje wykonawcze
 • projekty przyłączenia do sieci
 • projekty zjazdu i dróg wewnętrznych
 • organizacje ruchu
 • dokumentacje powykonawcze
 • wizualizacje

Koncepcja, projekt budowlany czy projekt wykonawczy

Zakres tych opracowań nie zawsze jest określony ustawowo. Kazde z nich zawiera inny zakres i treść.
Dla inwestora wazne jest żeby projekt w sposób wyczerpujący podawał informację pozwalającą prawidłowo i płynnie realizować budowę.

Koncepcja

Koncepcja budowlana (koncepcja architektoniczna, koncepcja architektoniczno- budowlana, projekt koncepcyjny, założenia techniczno - ekonomiczne) – służy do przeniesienia pomysłu inwestora w ramy funkcjonalne, gabarytowe, estetyczne i ekonomiczne oraz konfrontuje go z warunkami technicznymi, przepisami prawa i otoczeniem. Najczęściej zawiera szkice koncepcyjne, rysunki zagospodarowania terenu, rzuty i przekroje, bryłę, elewacje oraz wizualizacje zamierzenia. Jest to opracowanie wstępne o małym stopniu szczegółowości. Stanowi ono jednak punkt wyjścia dla projektu budowlanego i dalszych, bardziej szczegółowych opracowań.

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest to pojęcie związane ściśle z przepisami budowanymi – ustawą Prawo Budowlane. Jest to opracowanie stanowiące załącznik niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i jego zawartość jest ściśle określona odpowiednimi przepisami. Składa się obligatoryjnie z dokumentacji budowlanej architektonicznej i konstrukcyjnej. Z uwagi na swoją specyfikę - zakres projektu budowlanego jest ograniczony do minimum potrzebnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i nie zawiera on szczegółów rozwiązań technicznych i budowlanych wymaganych do realizacji budowy.

W celu prawidłowej realizacji budowy należy w zależności od specyfiki konkretnej inwestycji wykonać opracowania będące rozszerzeniem i uzupełnieniem projektu budowlanego, które wyczerpująco wyjaśnią wszelkie zagadnienie techniczne budowy.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy, zwany także dokumentacją wykonawczą jest rozszerzeniem projektu budowlanego. Opracowuje się go jako odrębne opracowania w zakresie poszczególnych branż obejmujących ważne dla inwestycji elementy takie jak:

 • detale architektoniczne
 • rysunki konstrukcyjne
 • rysunki instalacji kanalizacji, wody, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej i innych w zależności od potrzeb konkretnej budowy
 • dokumentacje drogowe
 • opracowania kosztorysowe

Ważnym zadaniem przy opracowaniu projektów wykonawczych jest ich wzajemna koordynacja, co oznacza brak kolizji i problemów w trakcie realizacji budowy.

Więcej o etapach projektowania i realizacji inwestycji znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Dokonania AriCom

Przez 20 lat działalności wykonaliśmy blisko 500 różnego rodzaju opracowań projektowych dla różnego rodzaju inwestycji.
Między innymi projekty:

21

Hal przemysłowych o łącznej powierzchni ponad 100 tys m2

23

Budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

19

Obiektów użyteczności publicznej

11

Kościołów i obiektów sakralnych

70

Obiektów handlowych

19

Adaptacji, rozbudów, przebudów i termomodernizacji obiektów

34

Ekspertyzy techniczne i inwentaryzacje obiektów istniejących

21

Projektów budowy i przebudowy specjalistycznych obiektów przemysłowych

Zaprojektowane przez nas obiekty realizowane są na terenie całej Polski, jak i za granicą.